Welkom bij DPO

Coaching, training en advies voor food en hospitality

Zadkine Veiligheidsacademie

  • Verzorgen van bedrijfsopleidingen niveau 4, onderdelen “leidinggeven en personeel beleid”
  • Organiseren van examens niveau 2,3,4. PDCA examencyclus
  • Beroepspraktijk begeleiding en studieloopbaan begeleiding
  • Ontwikkelen lesmethode, docenthandleiding niveau 3 en 4