Ontwikkeling lesmateriaal / leermiddel

Van lesmaterialen en leermiddelen op maat

Ontwikkeling lesmateriaal / leermiddel

  • ontwikkelen van een lesmethode gastheerschap voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • ontwikkelen van een nieuwe lesmethode MBO fastfood niveau twee en drie;
  • ontwikkelen van competentiegerichte leermiddelen MBO niveau twee en drie voor de horeca en catering;
  • ontwikkelen van arrangementen vaktechniek en bedrijfseconomie voor een hbo-instelling.