Welkom bij DPO

Coaching, training en advies voor food en hospitality

TriamFloat Opleidingspartners

Verschillende interim opdrachten zoals ondersteuning bij de voorbereiding proces en productaudits examinering mbo bij verschillende ROC’s.

SHE/examenwerk;  ontwikkelen examens horeca, niveau 2,3,4.