Welkom bij DPO

Coaching, training en advies voor food en hospitality

Europrof horeca opleidingen

Coaching bij het opzetten van nieuwe examenprocessen en procedures om te voldoen aan het toetsingskader zoals omschreven bij de inspectie voor het onderwijs.

Trainen van de docenten in coachend lesgeven. Trainen van de examinatoren in objectief beoordelen. Lid van de raad van toezicht als portefeuillehouder onderwijs.